IMAGINATIVNÍ INTERPRETACE

Vracím konkrétní realitu zpět do předvědomého chaosu - jde o obrácený postup známé interpretace skvrn: na začátku je konkrétní fotografie s danou kompozicí postav, se svými světly a stíny, ve svém prostoru a čase, a já se pokouším o cosi jako druhé čtení. Zachovávám kontury událostí a zkusmo je podrobím primárně nepředmětnému rozostření. Vzniklé útvary posléze znovu interpretuji, činím tak s jistým bezohledným nadhledem nad skutečností, s radostí z nadvlády nad tvary, s radostí nad přetvářením těl a prostoru, který je obklopuje. Je-li animace "oživování neživých předmětů", tak toto je oživování předmětů živých...

  (psáno pro Analogon)

Tři králové přinášejí vakcínu proti chřipce
Tři králové přinášejí vakcínu proti chřipce