foto©Zuzana Lazarová

*1975 v Praze

nezávislý tvůrce (výtvarník, režisér a scénárista). Výtvarná činnost se opírá především o malbu,kresbu,grafiku a svařovanou plastiku. Od roku 2005 spolupracuje se skupinou čs. surrealistů (Praha) V roce 2013 publikoval soubor poesie Dýka Štěstí. Žije a pracuje v Praze.